Lẳng lặng mà nghe 
Tôi đọc bài vè 
Trái cây bạn nhé!

Ăn vào mát mẻ 
Là trái thanh long 

Xanh vỏ đỏ lòng 
Là trái dưa hấu

Hình thù rất xấu
Là trái sầu riêng

Vàng đỏ xanh viền
Dưa gang thơm mát 

Da sần đen hạt 
Là trái mãng cầu 

Cong giống móc câu 
Chuối già, chuối sứ.