Sáng nay bé thức dậy

Nghe tiếng chim hót rồi

Những âm thanh quen thuộc

Rộn vang cả vùng trời

****

Tiếng chim sẻ ríu ran

Tiếng chim sâu chích chích

Cu cườm gáy mải miết

Tiếng chim khách liên hồi

*****

Có mấy chú chìa vôi

Đuôi vểnh lên nhảy nhót

Những âm thanh lảnh lót

Bé vui cùng tiếng chim