Các cô giáo ỏ đây yêu trẻ, yêu nghề, quan tâm các bé. Cảm ơn các cô giáo nhiều ạ!