Sau khi bạn ấy được học tại trường Baby Einstein, bạn ấy trưởng thành hơn, tự lập hơn và biết giúp đỡ mẹ trong việc nhà. Điều đặc biệt là bạn ấy đã nhận thức được một số việc làm tốt hay không tốt. Cảm ơn các cô đã dạy bạn ấy những điều hay, ý đẹp, giúp bạn ấy bước những bước đầu tiên cho tương lai sau này. Mong rằng trường sẽ phát triển hơn nữa.