Mình rất tin tưởng các cô, con rất hào hứng đi học là nhờ có các cô!