Con thích được đến trường, nên nghỉ 2 ngày cuối tuần bạn ý luôn hỏi: “Sao được nghỉ nhiều thế hả mẹ?” Từ hồi đi học ở mầm non Baby Einstein , bạn này toàn tự làm lấy những việc cá nhân thôi! Yêu bạn này quá!