Bạn ấy về nhà kể cho em gái nghe việc học ở trường rất hào hứng. Bạn ấy đã tìm được môi trường phù hợp với bạn ấy rồi đấy ạ!