Trong dãy số tự nhiên

Số 0 vốn tinh nghịch

Cậu ta tròn núc ních

Nhưng mà chẳng có gì

Thêm đuôi bỗng phát “phì”

Số 0 thành số 9

Treo ngược lên mà đếm

Số 9  rơi mất 3

Chơi ” chồng nụ trồng hoa”

Hai số 0 thành 8

Chống gậy đi thăm bạn

Số 0 hoá số 10