BABY EINSTEIN – GIỜ HỌC TOÁN

Toán học là môn học có khả năng rèn luyện trí nhớ, khả năng tư duy cho trẻ tốt nhất. Giáo dục toán học theo phương pháp Montessori có thể giúp trẻ từ 2-6 tuổi dễ dàng tiếp cận và nắm chắc 4 khái niệm cơ bản của toán học là: số h

BABY EINSTEIN – GIỜ HỌC CẢM QUAN

Lớp học cảm quan tại Baby Einstein được xây dựng với những hoạt động nền tảng giúp trẻ từ 2-6 tuổi rèn luyện và phát triển năm giác quan theo phương pháp giáo dục Montessori. Điểm đặc biệt của môn học này là sự tham gia hỗ trợ c