Số 0 tinh nghịch

Trong dãy số tự nhiên Số 0 vốn tinh nghịch Cậu ta tròn núc ních Nhưng mà chẳng có gì Thêm đuôi bỗng phát “phì” Số 0 thành số 9 Treo ngược lên mà đếm Số 9  rơi mất 3 Chơi ” chồng nụ trồng hoa” Hai số 0 thành 8 Chống